Travel Grant: Marieke Heisen (Chicago)

Verslag bezoek University of Chicago, 20 november – 20 december, 2009

Gedurende mijn promotietraject aan de Technische Universiteit Eindhoven in de groep van Bart ter Haar Romeny (Biomedical Image Analysis) is er een hechte samenwerking ontstaan met de groep van Gregory Karczmar aan de University of Chicago. Met deze groep werken we aan vroegtijdige detectie van borstkanker met behulp van dynamische MRI scans (dynamic contrast-enhanced MRI). Deze vorm van diagnostiek wordt meestal ingezet voor het screenen van vrouwen met een verhoogd risico op borstkanker of als vervolgstap op een verdacht mammogram. Wat de groep in Chicago bijzonder maakt is de technische expertise en de nauwe samenwerking tussen Medical Physics en Radiologie (Gillian Newstead). Succesvol preklinisch onderzoek kan op deze manier zijn weg vinden naar klinische studies.

Read more ...

Travel Grant: Dagmar Wismeijer (Parijs)

Verslag reisbezoek in het kader van mijn promotieonderzoek

Begin dit jaar kon ik mede dankzij de financiële bijdrage van de VvB&BMT voor een periode van vijf weken naar Parijs om daar een deel van mijn promotieonderzoek te verrichten. Een aantal maanden voor mijn vertrek, in januari, waren de benodigde connecties met het lab al gemaakt. In Parijs heb ik samen met dr. Mark Wexler van het Laboratoire Psychologie de la Perception van de Université Paris Descartes onderzoek gedaan naar de verschillende bronnen van visuele diepte-informatie die gebruikt worden voor het plannen van oogbewegingen die de kijkrichting zowel van richting (saccades) als van diepte (vergentie) veranderen. Deze samenwerking was een mooie voortzetting van onze eerder afzonderlijke onderzoeken. 

Read more ...

Travel Grant: Marjolein Meddens (Irvine)

VVB-BMT Travel report: Marjolein Meddens to LFD, Irvine, California

A few weeks ago I went to the University of California, Irvine to attend a workshop in Advanced Fluorescence Imaging and Dynamics, organized by the Laboratory for Fluorescence Dynamics. The workshop consisted of lectures, computer training and laboratory training. The topics that were covered included Fluctuation Correlation Spectroscopy (FCS), Image Correlation Spectroscopy (ICS), Photon Counting Histogram (PCH), Number & Brightness (N&B), Fluorescence Lifetime Imaging (FLIM) and Single Particle Tracking (SPT).

Read more ...