Travel Grant: Marieke Heisen (Chicago)

Verslag bezoek University of Chicago, 20 november – 20 december, 2009

Gedurende mijn promotietraject aan de Technische Universiteit Eindhoven in de groep van Bart ter Haar Romeny (Biomedical Image Analysis) is er een hechte samenwerking ontstaan met de groep van Gregory Karczmar aan de University of Chicago. Met deze groep werken we aan vroegtijdige detectie van borstkanker met behulp van dynamische MRI scans (dynamic contrast-enhanced MRI). Deze vorm van diagnostiek wordt meestal ingezet voor het screenen van vrouwen met een verhoogd risico op borstkanker of als vervolgstap op een verdacht mammogram. Wat de groep in Chicago bijzonder maakt is de technische expertise en de nauwe samenwerking tussen Medical Physics en Radiologie (Gillian Newstead). Succesvol preklinisch onderzoek kan op deze manier zijn weg vinden naar klinische studies.

 

In mijn onderzoek ligt de nadruk op kwantitatieve analyse van de contrastopname in het borstweefsel gedurende een tijdsbestek van 5-10 minuten. Zo onderzoeken we het gebruik van een calibratiefantoom dat met de patiënt kan worden meegescand om via een empirische relatie de contrastmiddel-concentratie-curve vast te stellen. Dit is niet triviaal door de vele beïnvloedende factoren en het feit dat we het effect van het contrastmiddel meten, niet het contrastmiddel zelf. Het karakteriseren van de verkregen concentratie-curves gebeurt in de huidige praktijk hoofdzakelijk kwalitatief. Voor het gebruik van kwantitatieve methoden, zoals farmacokinetische modellering, is de lage temporele resolutie een beperkende factor: meestal wordt er 1 scan verkregen per 1-2 minuten. We onderzoeken daarom in hoeverre farmacokinetische modellering zinvol kan worden toegepast op dit type data.

Omdat ik al eerder in Chicago op bezoek was geweest, was het een enthousiast weerzien. 

Ik kwam de week van Thanksgiving aan, dus ik kon nog aanschuiven voor een stukje kalkoen. Daarna volgde meteen de RSNA conferentie (Radiological Society of North America). Hier mocht ik samen met een collega een drietal presentaties geven over het werk dat is voortgekomen uit de samenwerking met Chicago. De laatste twee weken hebben we aan het scanprotocol gesleuteld en enkele vrijwilligers gescand met het door ons ontwikkelde calibratiefantoom. Het scannen van patiënten laat helaas nog even op zich wachten. Wel hebben we de lijnen uitgezet voor een artikel over dit onderzoek. Een concept artikel over de invloed van de temporele resolutie van de dynamische serie hebben we uitvoerig doorgenomen en verbeterd. Het kan binnenkort worden ingediend.

Hoewel een maand niet zo lang is, heeft dit bezoek een sterke impuls gegeven aan mijn onderzoek. Graag wil ik de VvB&BMT hartelijk bedanken voor de substantiële financiële bijdrage.