Proefschriftprijs 2013

Proefschriftprijzen van de Vereniging voor Biofysica en BioMedische Technologie

Achtergrond

De prijzen worden iedere twee jaar uitgereikt voor het beste promotieonderzoek op het gebied van de biofysica en de biomedische technologie.

Prijzen

De eerste prijs bestaat uit een oorkonde, alsmede een bedrag van € 2013,- vrij te besteden door de laureaat. De 2e en 3e prijs bestaan uit een bedrag van € 200,- .

Beoordeling

Het onderzoek zal worden beoordeeld op:

  • nieuwe inzichten verkregen door middel van het onderzoek
  • wetenschappelijke kwaliteit
  • presentatie
  • toegankelijkheid voor niet-specialisten

Kandidatuur

Kandidaten dienen te zijn gepromoveerd aan een Nederlandse universiteit op een biofysisch of biomedisch-technologisch onderzoek. De promotiedatum moet vallen in het tijdsinterval van 1 september 2011 tot 1 oktober 2013. Een inzending bestaat uit een link naar een pdf versie van het proefschrift, per e-mail in te dienen bij: 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

De kandidatenlijst zal niet openbaar worden gemaakt.

Beoordelingscommissie

De beoordelingscommissie wordt benoemd door het Dagelijks Bestuur van de Vereniging voor Biofysica en Biomedische Technologie, die ook het secretariaat verzorgt. Er worden 3 finalisten uitgekozen; van deze finalisten wordt verwacht dat zij aanwezig zijn op de Dag van de Biofysica. Op deze dag houden de 3 finalisten een presentatie van 15 minuten (inclusief vragen), op basis waarvan de 1e, 2e en 3e plaats worden gekozen door het publiek.

Tijdschema

Kandidaten voor de prijs dienen hun kandidatuur in te zenden vóór 1 october 2013. De uitreiking van de prijs vindt plaats op de Dag van de Biofysica, die dit jaar wordt gehouden aan de Vrije Universiteit op 22 november 2013.